Pazartesi, Ekim 25, 2010

Yapı sektörü, bugün iş dünyasının aktif ve tam kapasiteyle çalışan sektörlerinden biri.

Yapı sektörü, bugün iş dünyasının aktif ve tam kapasiteyle çalışan sektörlerinden biri. Ana ve alt sektörler olarak, üretim ve pazarlama sürecinde yoğun günler yaşanıyor. Yapı sektörünün çok geniş yelpazesinin olması, hedef kitlelerini de çok farklılaştırmakta, çeşitlendirmekte ve halka kadar indirmektedir. Hedef kitlesinin çeşitliliği, üreticiyle birlikte doğrudan tüketiciye ulaşım, pazarlama iletişim araçlarının da çeşitli ve çok boyutlu kullanımına olanak sağlıyor. Emlak sektörünün hareketlenmesi, yapı sektörünün canlanması ve bağlı alt sektörlere yansıması, çeşitli yayınlar ve medya iletişim çalışmaları, sektörün kamuoyunda bilinirliğini artırdı. Ayrıca, kurumsal iletişim ve markalaşma çalışmaları, kuruluşların kendi içindeki farklılığını ve hedef kitlesi üzerindeki algılanma eğilimini değiştirdi. Diğer yandan ürün tanıtımlarındaki pazarlama iletişimi etkinlikleri de hedef kitle üzerinde tercihi artırdı. İletişim çalışmalarına ağırlık veren kuruluşlar, mevcut müşterilerini korumanın yanında yeni müşteriler kazandılar, ayrıca rekabet avantajında sürdürülebilirlik sağladılar. Pazarın büyümesi, sektörde yeni heyecanlar yaratacak. Ayrıca sektörün sivil toplum örgütlerinin de iletişim anlamında yapacağı çalışmalar da sektörün bütününü ifade edecek. Yapı sektörünün temsilcilerinin, iletişim bütçelerini çok daha fazlalaştırmaları ve etkin kullanmaları gerekir. Yeni iletişim kanallarını, elektronik iletişimi, bloglara kadar uzanan sistemleri, doğrudan tüketiciye yönelen kanalları ve sektörel / kurumsal itibarı sağlayacak iletişim kanallarını kullanmaları ve sürdürülebilirliğini sağlamaları önem taşıyor. 12 Eylül 2007

Hiç yorum yok: