Pazartesi, Şubat 22, 2010

İLETİŞİM KİMİN İŞİ?

HİD Başkanı Fügen Toksü : “ Halkla ilişkiler alanında meslek etiğinin uygulanırlığı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Meslek standartlarımıza sahip çıkmak, benimsenmesini ve uygulanabilirliğini yaygınlaştırmak, iletişim camiamızın ve profesyonellerinin görevidir “ Değerli Konuşmacılarımız, HİD’in Kıymetli Üyeleri, Değerli Katılımcılar, Sevgili Meslektaşlarım, Onuncu Halkla İlişkiler Forumu’na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Derneğimizin 30. yılında bugün, burada sizlere hitap etme şansını bulduğum için çok mutluyum. Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin 50 yıllık geçmişi olduğu düşünülürse, meslek örgütü olarak 30. yılımızı doldurmamızın, hepimiz için çok önemli olduğu aşikardır. Kurucularımıza ve mesleğimize katkıda bulunanlara şükran borçluyuz. Yine bugün bir başka mutluluğu yaşıyoruz, HİD’in 30 yılı süresince görev üstlenen başkanlarımızın tümü, bugün burada bizimle birlikteler. Sanıyorum, ilk defa bütün başkanlarımızı bir forumda buluşturuyoruz, hatta lütfedip oturum başkanlığı görevlerini üstlendiler. Forumumuzu onurlandırdıkları, yönetimimize hissettirdikleri destekleri ve mesleğimize çok önemli katkıları için geçmiş dönem başkanlarımıza yönetim kurulumuzun şükranlarını sunuyorum. Türk Tanıtım Konseyi oluşumu içinde 2 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar boyunca Türkiye’yi daha iyi nasıl tanıtabiliriz düşüncesi üzerine çaba sarf ederken ve daha iyi nasıl tanıtabiliriz sorusuna cevap bulmaya çalışırken, hafta sonu yaşadığımız olayın derin üzüntüsü içindeyiz. Barışa ve huzura en fazla ihtiyacımız olduğu bu dönemde, 23 Vatandaşımızın ölümü ve birçok vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlanan menfur olayı nefretle kınıyoruz. Bu saldırılar, Türkiye’nin ilerleme ateşini söndürmeyecek, bizim yüzümüz hep ileriye ve gelişmiş ülkelere dönük olacak. Hanımefendiler ve Beyefendiler, Onuncu Halkla İlişkiler Forumu’nun ana teması “İletişim Kimin İşi?” olarak belirlendi. Neden bu başlığı seçtik? Aslında, İletişimin hepimizin işi olduğunu biliyoruz. Kuruluşların en alt kademesinde görev yapan elemandan en üst kademesinde görev yapan CEO’ya kadar çok geniş bir yelpaze içinde cinsiyet, eğitim, statü farkı aranmadan iletişim her çalışanın, hepimizin görevi. Önemli olan iletişim disiplinlerinin bütün kademelere yayılması, uygulanması ve bir yaşam biçimi olarak benimsenmesinin sağlanması. Bu konuda da üst düzey yöneticilere ve iletişim yöneticilerine çok önemli görevler düşüyor. Aslında artık halkla ilişkilerin bir yönetim bilimi olduğunun kabul edilmesi, yönetim biliminin en önemli dallarından biri olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yöneticiler, hem kendi kariyerleri hem de kuruluşlarının geleceği için iletişimi önemli bir yönetim fonksiyonu olarak görmeli ve uygulanması için gerekli ortamı oluşturmalıdır. “İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkileyecektir” Artık, organizasyon şemalarında iletişim yöneticilerinin pozisyonları CEO’lara çok yakın durumdadır. Bu da iletişimcilere çok önemli bir sorumluluk da yüklemektedir ki, o da sürekli mesleki gelişim sağlamaları, iletişim dünyasını takip etmeleri, ayrıca yöneticilik ve yönetim fonksiyonları konusunda bilgi sahibi olmaları ve gelişimleri takip etmeleridir. Bir diğer deyişle, iletişimi yaşam biçimi olarak benimseyen, kuruluşuna hakim, üretim ve satış kadar hatta daha da önemli bir yönetim fonksiyonunun iletişim olduğunun bilincinde olan, hem kendi kariyerleri hem de kuruluşlarının gelecekteki başarıları için iletişimin önemini anlayan ve kavrayan yöneticiler, geleceğin yöneticileri olacaklar. Ayrıca, iletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin geleceklerini de etkileyecektir. Bununla birlikte, iletişimciler, kendilerini geleceğin yöneticilerine ve yönetim modellerine, teknolojinin hızına ve sürekli değişime hazırlamalıdırlar. Yine iletişimciler için geleceğin en önemli konulardan bir diğeri meslek etiğidir. Çünkü kuruluşların gelecekteki itibarı, etik kavramını benimsemeleri ve çalışma yaşamını bu doğrultuda yönlendirmeleri ile gerçekleşecektir. Her mesleğin, ulusal ve uluslar arası standartları olduğunu biliyoruz, bizim mesleğimiz için de aynı şey geçerlidir. Halkla ilişkiler alanında da meslek etiğinin uygulanırlığı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Sektör örgütü olarak bizim de görevimiz, sektörümüz, çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kuruluşlar bütününde toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için meslek standartlarımıza sahip çıkmak ve uygulanabilirliğini yaygınlaştırmaktır. Ancak, bireylerin, toplumun genelindeki deformasyon, bütün meslekleri ve çalışma hayatını da deformasyona uğratmıştır. Mesleğimizin, iletişim sektörünün ve ülkemizin geleceği için hem kişisel hem de mesleki değerlerimize mutlaka sahip çıkmalı ve sonraki nesillere aktarımının sağlanmasını ve uygulanabilirliğini takip edebilmeliyiz. Kısaca hedefe ulaşmaya evet, ama iş ahlakına, meslek ahlakına ve meslek standartlarına uygun çalışarak. Derneğimiz, bu konuda yeni bir çalışma başlatıyor. Henüz araştırma/inceleme aşamasındayız ancak, meslek etiğimiz ve standartlarımız üzerine uzun soluklu olacağını düşündüğümüz yeni bir çalışma başlatıyoruz. ” HİD olarak pozitif bakış açımız, yapıcılığımız, popülistlikten uzak, doğru ve açıklık ilkeleri doğrultusunda evrensel standartlarda çalışmalarımızı yürütmemiz, iletişim sektörünün geleceğine yönelik çalışmalar yapmak yönetim kurulumuzun çalışma prensibidir. “ İletişimcilerde olması gereken bazı özellikler var ki, bunların sivil toplum kuruluşlarında da aynen benimsenmesi bizim için önemli. Bu inancımız doğrultusunda, HİD olarak sektörümüzde pozitif bakış açımız, yapıcılığımız, popülistlikten uzak doğru ve açıklık ilkeleri doğrultusunda evrensel standartlarda çalışmalarımızı yürütmemiz, iletişim alanındaki meslek örgütleri ile ortak projeler doğrultusunda işbirliği ve güç birliği anlayışımız ile iletişim sektörünün geleceği adına çalışmalar yapmak yönetim kurulumuzun çalışma prensibini oluşturmaktadır. Değerli Konuklarımız, İletişimin hepimizin görevi olduğunu kabul edince ve bu görevi de hepimizin sahiplenmesi gerekince, konularının uzmanları tarafından bu başlığı yani “İletişim Kimin İşi?”ni incelemek istedik. Bugün, her biri birbirinden değerli konuşmacılarımız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurumların yöneticileri, hocalarımız, gazeteci dostlarımız, PR profesyonelleri bize etkili, verimli, istikrarlı, mesleğine hakim ve mesleğine sahip çıkan geleceğin iletişimcilerinin ve geleceğin iletişim vizyonunun nasıl olacağı konusunda ipucu verecekler. Sözlerimi, bu forumun gerçekleşmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ederek bitirmek istiyorum: Öncelikle; Önemli zamanlarını bize ayırarak, değerli görüşleri ile bizleri aydınlatacak olan kıymetli konuşmacılarımıza, Değerli katılımcılarımıza, Yayın sponsorlarımız, Hürriyet Gazetesi’ne, CNN Türk Televizyonu’na ve Marketing Türkiye Dergisi’ne, İleti sponsorumuz Traffic Kurye’ye, Forum’un gerçekleşmesini sağlayan Halkla İlişkiler Derneği yönetim kurulu üyelerine ve özellikle Yönetim Kurulumuz adına projemizin koordinasyonunu gerçekleştiren Sevgili Canan Bengiserp ve Imaj Halkla İlişkiler ekibine, HİD Yönetim Kurulu’nun en içten teşekkürlerini sunuyorum. Bugün buradan ayrıldığımızda, iletişim adına bir çok bilgimizi yenilemiş ve yeni bilgiler edinmiş olacağımıza ve yeni bir bakış açısı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. 18 Kasım 2003 Açıklama:HİD Forumu / 2003 Konuşma Metnidir.