Çarşamba, Ekim 27, 2010

İletişim Kimin İşi?

“İletişimin yönetilmesindeki farklılık ve beceri üstünlüğü, yöneticilerin ve kuruluşların geleceklerini de etkileyecektir” Kurumların kazandığı başarının temelinde iki anahtar var. “Süreklilik” ve “Tutarlılık”  Halkla ilişkiler profesyoneli kimdir?  Halkla ilişkiler profesyonellerinin rolü  Etik sorumluluk kimde?  Halkla ilişkiler iş dünyası ve etik çevre  İletişimci kimdir? Siz hangisisiniz?  ‘Garson iletişimci’ portresi  ‘Sir Hiss’ portresi  ‘İtfaiyeci’ portresi  ‘Don Kişot’ portresi Gelecekte iletişimcileri bekleyen sorunlar  Gelecek kuşağın iletişimcileri, çeşitli roller üstlenebilen, lider kişiler olacak  Halkla İlişkilerin Gücü Konusunda İş Dünyasının Eğitilmesi  Bir işletmenin geleceği, güvenli ilişkiler kurmasına ve bunların sürdürülmesine bağlıdır ve sadece halkla ilişkiler, her iki açıdan da şirketlere katkı sağlar.  Başarı kültürü esinleyici ve aynı zamanda hoşgörüsüz olmalı. Başarı kültürü, çalışanları ellerinden gelenin en iyisini yapmaya…mesleklerinde en başarılı kişi olmaya…standart belirlemeye esinlendirir.  Sorumlu Davranış Biçimine Dayalı Sorumlu İletişim Dönemi  Bölünmüş bir dünyada hizmet vermek Etik Halkla ilişkiler profesyonelleri tam anlamıyla açık mı olmalı? Kurumsal İletişim  Kurum içi  Kurum dışı Vizyon Kurumun misyonunda yer alan tüm unsurları başarması halinde gelecekte varmayı arzu ettiği noktanın tanımı Misyon  Organizasyonun amacını tanımlar  Üç temel alanı kapsar: • Kurum ne yapar? • Kurum kime hizmet eder? • Kurum kendini nasıl farklılaştırır? Değerler  Kurumun, vizyonuna varmak amacıyla misyonunun gereklerini yerine getirirken kendisine rehber aldığı temel prensip ve değerler  Kurumsal değerler • Olması hedeflenen (aspirational) ve operasyonel • Ahlaki ve işdeğerlerinin karışımı • Her değerin davranışsal tanımı Kurumsal İletişimin Ana Hedefleri Kuruluşun itibarını yöneterek markanızın gücünden en üst düzeyde yararlanmak temel amaçtır. İtibarımızı Neden Yönetmeliyiz? Stratejik iletişim sürecimizi başarı ile yöneterek itibarımızı korumanın ve geliştirmenin kuruluşumuza sağlayacağı faydalar nelerdir ? Temel İletişim Alanları  İç İletişim  Pazarlama İletişimi  Gündem Yönetimi  Dış İlişkiler  Toplumsal Sorumluluk E-İletişim  İletişim teknolojilerindeki değişiklik, halkla ilişkiler mesleğinde çok ciddi değişiklikleri meydana getirdi.  e – PR gibi veya web iletişimi gibi yeni bir uzmanlık alanını da günümüze taşıdı.  Internet, Intranet, Extranet, Chat odaları, kriz odaları, Basın odaları ve daha bir çok kavram ve oluşum, halkla ilişkileri yeniden şekillendirir hale geldi.  İnternet, Halkla İlişkiler alanında kullanılan en önemli araçlardan biri.  İletişim profesyonellerinin görevi; internetin iyi ve kötü yönlerinin araştırılması, anlaşılması ve entegrasyonu.  İnternet ve Web, PR’ı her zaman değiştirecek. En iyi pr danışmanı, gücü ve değişimi yakalamak için sürekli koşan olacaktır. Amerika’da yapılan araştırmalar gösteriyor ki;  Sabah 08.00’de 5 kişiye gönderilen e-mail,  Her gönderilenin 5’er kişiye göndermesi ile  Akşam 9.7 milyon potansiyel kullanıcıya ulaşıyor. İnternet ;  Tek taraflı değil, “doğası gereği” interaktif  Tepkiyi anında alabilme  Etkin ölçüm ve değerlendirme  Teknoloji destekli iletişim  Uygun maliyet Ancak,  İnternet kullanıcıları hızlı ve sıkılgan  Çabuk adapte olup, çabuk tüketiyorlar  Üstelik, çok da bilgiçler! Dolayısıyla,  Hızlı yayılım (virütik pazarlama, word of mouth, blog…)  Çok kişiyle temas  Kişilerin birbiriyle temasının sağlanması  Gündemde olmak bu mecranın zorunlulukları… İnterneti iletişim yönünden nasıl kullanacağız?  Web sitesi  E-mail, virütik pazarlama  Intranet  Extranet  Bloglar  Vloglar  RSS  Reklam uygulamaları (banner, pop up reklam, sponsorluk, hiperlink, webmercials)  Advergaming  Masaüstü oyuncakları Blog  Bugün internette 18 milyondan fazla blog bulunuyor.  Blog dünyasına her gün 40 bin yeni blog ekleniyor.  2005’te her 7.4 saniyede bir blog açılmış.  18-29 yaş aralığında blog kullanımı %21.  Dünyada 1 milyon Türk blog kullanıcısı bulunuyor. Vlog  İnternet kültüründe kişisel günlük blog'lar ve sesli podcast mesajlarından sonra, görüntü ve sesi birleştiren vlog (video-blog) akımı gözde olmaya başladı.  Vlog, blog ve podcast'lerin ortak noktaları, büyük medya kuruluşlarınca yayınlanan haber zincirinden kurtulmak olarak açıklanıyor. Blogger ve vlogger'lar kendilerini ''vatandaş-gazeteci'' olarak tanımlıyor. Mart 2008

Hiç yorum yok: