Pazar, Şubat 19, 2006

Genç İletişimciler...

Ülkemizde 26 tane İletişim Fakültesi var. Bu okullardan her yıl 1000 civarı genç iletişimci mezun oluyor. Tabii hepsinin hayali, iletişim sektöründe çalışmak. Dileriz hepsi için de böyle olur. Genç iletişimcilerin işi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kendilerinden beklenilen nitelikler çok daha yükseliyor. Devlet okulları ve özel üniversiteler arasında farklılık oluşuyor. Bir de diğer dallardan iletişim sektörüne katılımlar düşünülürse, iletişim fakültesi mezunlarının mesleğe atılımı daha da zorlaşıyor. Genç iletişimciler, okul döneminde ve sonrasında kendilerini çalışma hayatına hazırlayabilmek için daha da çok çaba göstermeliler. İletişim dışında işletme/ab/ekonomi vb. dallarda master yapmalılar. Bu onlara çok daha farklı bir vizyon katacak ve konulara yaklaşımlarını ve çözümlerini yönetecektir. Kendileri için farklılığı yaratmaları zorunlu, aksi takdirde kendi sektörlerini diğer dallardan mezunlara kaptıracaklar. Bütün genç iletişimcilere bol şans diliyorum...

Salı, Şubat 14, 2006

İtibar ve Nezih Demirkent

Dünya Gazetesi'nin kurucusu Nezih Demirkent, vefatının beşinci yıldönümünde sevdikleri ve yakın çevresi tarafından yapılan bir etkinlikle anıldı. Etkinliğin konuşmacılarını dinlerken bir yandan da iletişimci gözüyle Nezih Beyi değerlendirdim. İtibar sözcüğü galiba Nezih Beyin en önem verdiği konuydu. Bu konuda bir de her zaman söylediği bir sözü vardı : "para kazanılır ama prestij asla satın alınamaz". İtibarı ne de güzel ve kısa olarak özetlemiş. Nezih Bey, kendi ismini çok iyi yönetmiş biri. Aslında bütün yöneticiler için de örnek olmalı. İtibar yönetimi kişiler için de çok zor. Rahmetli Nezih Beyin çok önemli özellikleri bulunuyor. Bunları değerlendirmek benim işim değil, ama bizim yaşıtımız gazetecilerin bir çoğu Nezih Beyin okulundan geçenler. Birçoğu çok başarılı. Bazı kişileri erken kaybetmek, geride kalanlar için çok daha büyük kayıp oluyor. Çünkü hepimizin çok daha öğreneceği şey vardı ve öğrenemedik. Toplantıda, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın bir sözü oldu " Ölümü şaalı olan kişilerin, hatırlanması da şaalı oluyor" Nezih Demirkent büyüğümüzü bir kez daha rahmetle anıyorum.

Perşembe, Şubat 02, 2006

Halkla İlişkiler geleceği ifade ediyor

MediaCat PRPlus Dergisi için yapılan röportajdan alınmıştır Kısaca TÜHİD?in kuruluşundan ve faaliyet alanlarından bahseder misiniz? TÜHİD 1972 yılında kuruldu. Geçen yıl Türkiye adını alarak, Türkiye genelindeki meslek mensuplarını birleştirme yoluna gitti. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği?nin öncelikli hedefleri, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak, meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak.Bugün derneğimizin bu hedefi benimsemiş, halkla ilişkiler mesleğini kendilerine profesyonel kimlik olarak kabul etmiş 254 üyesi bulunuyor. Öncelikli olarak Derneğimizin asli işi meslektaşlarımızı dernek çatısı altında toplayarak mesleğimizin temsilini sağlamaktır. Bu doğrultuda TÜHİD, bir yandan kamuoyu nezdinde mesleği temsil ederken, diğer yandan meslek ve dernek için önem taşıyan yapılanmaların şekillenmesini sağlıyor, aynı zamanda da üyelerine ve topluma dönük olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Halkla ilişkiler sektörünün her yıl düzenlenen tek ödülü olan Altın Pusula Halkla İlişkiler Yarışması, İletişim Eğitimleri, Forum, internet yayını gibi çalışmaları periyodik olarak yapılırken, genç iletişimciler için Aday Üyelik ve iş dünyası için İletişim Sohbetleri çok yakında hayata geçecek faaliyetler arasında yer alıyor. Önemli çalışmalarımızdan biri de Sektör Araştırması olacak. Bu çalışmayı, yine bir sektör örgütümüz olan İDA ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Önemli çalışmalardan birisi, Türkiye unvanını almak ve kurumsallaşma çalışmasını başlatmak oldu. HİD, TÜHİD?e dönüştü ve yeni bir yapılanmaya girdi. Böylelikle, halkla ilişkiler mesleğini Türkiye genelinde temsil etmeye başladık ve bölgelerde temsilcilikler kurabilmek için girişimlerde bulunuyoruz. Kamu yararına dernek olma girişimimiz gerçekleşme yolunda ilerliyor. Yine mesleğimiz için önemli çalışmalarımızdan birisi de kuruculuğunu yaptığımız ?iletişim meslek komitesi?. Böylece TOBB bünyesinde temsil edilebilme ve üyelik belgesi verebilme imkanına kavuşacağız ki, bu da meslek standardını oluşturmaya ve meslek belgesinin onaylanmasına olanak verecek. Sizce halkla ilişkiler tam olarak neyi ifade ediyor? Halkla ilişkiler, geleceği görebilen ve geleceğe bakabilen vizyondaki yöneticilerin, kendileri ve kuruluşlarını ulusal ve uluslar arası kamuoyu ile iletişim standartları çerçevesinde buluşmasını sağlayan bir yönetim bilimidir. Bu nedenledir ki, dünya vizyonunda yönetimin en önemli faaliyetlerinin biri haline gelmiştir. Türkiye?deki halkla ilişkiler çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce halkla ilişkiler tam anlamıyla Türkiye?de uygulanıyor mu? Türkiye?de çok başarılı iletişim çalışmaları var ve bu örnekler her geçen gün artış gösteriyor. Ancak, gelişen bir ülkeyiz, uluslar arası rekabet çok hızlı ve AB üyeliği kapımızda, bu nedenle de her geçen gün halkla ilişkiler faaliyetlerine duyulan ihtiyaç artacak ve sektörümüz büyüme trendine girecektir. Türkiye?de üretilen ve uygulanan çok başarılı projeler, uluslar arası halkla ilişkiler yarışmalarında ödül alıyor. Bazı çalışmalar uluslar arası standartlarda gerçekleştiriliyor. Halkla ilişkiler endüstrisinde etik nasıl algılanıyor? Türkiye?deki çalışmalarda etik için neler söyleyebilirsiniz? Etik, öncelikli olarak bizim bireysel olarak sahip olmamız gereken bir kavram. Bunun kuruluşlara ve iş hayatına yansıması ancak bireylerin vereceği önem ve özen ile sağlanabilir. Bu da bütün meslekler ve çalışanlar için önem taşıyan bir konudur. Bizim mesleğimizin de ulusal ve uluslar arası meslek ilkeleri var. Biz bu dönem, üyesi bulunduğumuz uluslar arası kuruluşları da baz alarak TÜHİD Meslek Ahlakı İlkelerini yeniden belirledik. Mesleğimiz ile ilgili bütün ulusal etik ilkelerini inceledik ve bizim ülkemize uygun meslek ilkelerimizi belirledik ve bunu üyelerimizle paylaştık. Şu anda TÜHİD Etik Kurulu?nu oluşturuyoruz ve sektördeki etik dışı konuları Etik Kurulumuz değerlendirecek. Halkla ilişkiler endüstrisi olarak bakıldığında Türkiye?yi, dünyada nerede konumlandırabiliyorsunuz? Tabii öncelikle belirtmeliyiz ki, halkla ilişkiler Türkiye için yeni bir kavramdır, mesleğin Türkiye?deki geçmişi 50 yıla dayanıyor. Bu nedenle de büyümeye ve sürekli gelişime dönük bir sektör. Ancak, küçük bir sektör, üstelik dünya ile mukayese ettiğinizde çok küçük cirolara dayanan bir sektör. Buna rağmen, dünya ölçeklerinde hazırlanan ödüllü projeleri çıkarmış bir sektör. Halkla ilişkilerin entegre iletişim içerisindeki payı ve yeri nedir? Bunu net olarak rakamlarla ifade edebilmek çok zor. Ancak, entegre iletişim içinde en az paya sahip sektör olarak nitelendirebiliriz. Reklam bütçeleri ile mukayese edebilmek veya ulaşabilmek çok zor. Yöneticilerin bu konuda biraz daha bilinçli hareket ederek, iletişim programlarında halkla ilişkiler çalışmalarına da en az reklam çalışmaları kadar yer vermeleri sektörün gelişimi için çok önemli. Halkla ilişkilerde yaratıcılık konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bu konuda Türkiye?de yeterince etkin çalışmalar yapılabiliyor mu? Yaratıcılık, halkla ilişkiler faaliyetlerinde çok önemli bir konu. Yapılmamışı oluşturmak, hedef kitleyi şaşırtmak ve fark yaratmak, iş sonuçlarına yönelik üretilen katma değeri doğrudan etkiliyor. Yaratıcılığın artırılması ve yaygınlaştırılması gerekir. Bu konuda, eğitim ve uzmanlık önem taşıdığı gibi, sektörü tanımak, dünyayı takip edebilmek, araştırmaya önem vermek ve iletişim disiplinlerine uygun ve sürdürülebilir projeler üretebilmek gerekiyor. İtibar yönetimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk gibi alt dallar halkla ilişkilere nasıl bir bakış açısı kazandırıyor? Halkla ilişkilerde bütün alt dallar önem taşıyor ve birbirini tamamlıyor. Bir kuruluşta, kurum içini önemsemeden itibar yönetimi yapmak ? itibarsızlığı? da doğurabilir. Veya yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen, etik davranmayan kuruluşların, bir STK ile medyada yansıma almaya yönelik çalışma gerçekleştirmesi, ne kadar kurumsal sosyal sorumluluk sayılabilir ki? Bu nedenledir ki, kuruluşların uzmanlık alanlarına geçerken, temel iletişim çalışmalarını gerçekleştirmiş ve belli düzeye erişmiş olmaları süreklilik açısından önemlidir. Diğer yandan biz iletişimcilerin de bu konuda yöneticileri ve kuruluşları ikna etmemiz ve eğitmemiz önem taşıyor. Markaların ve genel olarak reklamverenlerin endüstriye bakış açıları nasıl? Kuruluşların halkla ilişkilere yaklaşımı her geçen gün pozitif yönde gelişiyor. Yaratılan kaynak ve ayrılan zaman artıyor. Altın Pusula yarışmamıza gelen projelerde de bunu net olarak görebiliyoruz, kamu işyerleri de dahil iletişim projeleri her yıl ciddi olarak artık gösteriyor.

TÜHİD'i tanıyalım

Marketing Türkiye Dergisi'nin yaptığı röportajdan... -Öncelikle TÜHİD'den bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu? Kaç üyesi var? Hangi amaçla kuruldu? Hedefler neler, derneğin gelmek istediği nokta neresi? Could you please talk about TUHID? When was it founded? How many members it has? Why was is founded? Its goals, the target where it wants to be in future. TÜHİD 1972 yılında kuruldu. Geçen yıl Türkiye adını alarak, Türkiye genelindeki meslek mensuplarını birleştirme yoluna gitti. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği?nin öncelikli hedefleri, Türkiye'deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak, meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak.Bugün derneğimizin bu hedefi benimsemiş, halkla ilişkiler mesleğini kendilerine profesyonel kimlik olarak kabul etmiş 254 üyesi bulunmaktadır. Derneğimiz, her yıl eğitim, forum, seminer ve yarışma gibi birçok etkinliğe imza atıyor. TUHID had been founded in 1972. Last year, it got Turkey title and by this, it had the mission of uniting all the people in the profession under one roof. The goals of TUHID are various. To put all the PR professionals under one roof, to get support for the profession, to make the profession well-known and respected. Currently, we have 254 members who have approved our principles and acknowledge PR as a professional identity for themselves. Every year our association organizes special activities such as educational programs, forum, seminar and awards competition. -Türkiye?de PR sektörünün bir fotografını çizecek sekilde yorumlarınızı alabilir miyiz? Could you please draw us a picture of the Turkish public relations sector? Halkla ilişkiler sektörü her geçen gün büyüyor. İşletmelerin iletişime olan ihtiyaçları ve talepleri artıyor, yöneticiler bu konuda daha bilinçli yaklaşıyorlar. Bununla birlikte sektörümüzün de kendi içinde meslek ilkelerine sahip çıkması gerekiyor. Public relations industry is growing every year. The needs of organizations for communications and their demands are increasing. The top managers are more conscious of the benefits of public relations compared to the past. In addition this, I think professional codes of our profession should be widely disseminated. -Türkiye?de PR sektörüne bakış açısı nedir? Reklamverenler PR?i nasıl algılıyorlar? Medya nasıl algılıyor? How is PR industry is viewed in Turkey? What is the perception of public relations by advertisers and by the media? Kuruluşların ve Medyanın PR sektörüne bakış açısını yakında başlayacak araştırmamız sonucunda net olarak öğreneceğiz. İDA ile birlikte sektör araştırmasına başlıyoruz ve bütün boyutları ile sektörümüzün profilini çıkartacağız. Reklamverenler olarak değil de, kuruluşlar ve yöneticiler olarak nitelendirirsek onların da algısını net olarak birkaç ay içinde öğreneceğiz. Ama halkla ilişkilerden yararlanan yönetici, faydasını mutlaka görüyordur ve önemini biliyordur. We will be exploring this issue scientifically when we conduct the research we had been working on quite for some time. We are cooperating with IDA, Association of Communications Consultants, on various research topics about our industry and by this we will be drawing its profile. -Mensubu bulundugunuz meslek grubunun içinde bulundugu (yasadığı) en önemli sorun nedir? What is the biggest issue you are confronted with or have actually lived in public relations profession? Aslında en önemli sorunumuzu, halen mesleğimizi anlatmak, tarifini yapmak olarak belirleyebiliriz. Çünkü, hem yöneticiler ve işletme yapılarına hem de halkla ilişkiler mesleğini yürüten veya yürüttüğünü söyleyen kişiler arasındaki farklılıklar ve iş yapış biçimleri mesleğimizi zora sokabiliyor. Bu nedenle de meslek ilkelerimizi ve etik kavramını öne çıkartıyoruz. Etik Kurulumuzu oluşturuyoruz. Ayrıca, TOBB bünyesinde iletişim meslek komitesini oluşturuyoruz. Böylece artık üyelik sertifikalarımızı yeni düzenleme ile vererek, meslek dışındaki kişilerin bu mesleği yapmalarına sınırlama getireceğiz. I think the biggest issue we are faced is with the definition of public relations and trying to explain what we are actually doing. There are differences among cooperations and managers in that respect; some understand it, some do not. Also, there are people who call themselves as public relations experts, but actually what they do have nothing to do with public relations and the nature of their communications put our profession into a difficult condition. Therefore, we are emphazing our professional codes and ethics up in front. We are currently forming our Ethics Board. In addition to that, we are forming a Communications Committee in the The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, TOBB. By this act, we will be providing a new regulation to our membership certificates and we will put a stop to people who are not qualified to practice this profession. -PR sektöründe son trendler nelerdir? What are the latest trends in our profession? Ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk, kuruluşların önem verdikleri konulardan biri oldu. Kriz yönetimi, kurumsal iletişim, marketing pr yine önem taşıyan konular arasında. STK?ların iletişimi yine çok önem kazanacak konulardan biri. AB sürecinde en önemli süreçlerden biri de STK?ların hazırlığı ve işbirliği olacağından iletişim süreci önem kazanacak. In our country, corporate social responsibility, is one of the topic that organizations attribute importance to. Crisis communications, corporate communications and marketing PR are also among the important ones. Communications of non profit organizations are gaining importance with respect to our integration process with EU. -Türkiye?de PR?in ölçümü nasıl yapılıyor? Halkla ilişkilerde ölçümleme konusunda daha net bir sonuca, yapacağımız araştırma sonucunda ulaşacağız. Ancak, Türkiye?de de tüm dünyada olduğu gibi ölçümleme tekniklerinde en yaygın olanı medya analizi. Ama bunun dışında da daha sofistike ölçümleme tekniklerinin kullanılması gerekiyor ki, tutum ve davranış değişikliklerini ve iş hedeflere ulaşma ölçümünü yapabilelim. How is PR measurement done in Turkey? Again, we will be more specific in that issue when we finish the series of research with IDA. But, as in most countries in the world where PR is practiced, it is more of an output measure rather than an outcome measure. Media analysis is still the preferred way of evaluation, but I also believe that there is a tendency to apply more sophisticated measurement techniques as well to understand attitude or behaviour change. -PR kökenliler Türkiye?de de yönetim kuruluna kadar yükselebilecekler mi? Do you think that people with PR background will make it to the top? Yurt dışında yönetim şemalarında yaygınlaşmaya başlıyor. Türkiye?de örnekleri çok az düzeyde. Ancak, bu bir gelişim süreci. Zaman içinde bunun kaçınılmaz olduğunu hep birlikte göreceğiz, çünkü yönetim danışmanlarından biri de iletişim uzmanı olmalıdır. In other countries, we see people with PR background in the organization charts. Examples of that kind are few in Turkey. But, this is related with the development of the profession. With time, we will see that it will be inevitable because at least one of the management consultants should be somebody with a public relations background. - TÜHİD etkinlikleri, üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ve Altın Pusula ödülünden bahseder misiniz? Bu zamana kadar Altın Pusulayı kimlerin kazandığıyla ilgili detaylı bilgi, yurtdışından ödülle dönen üyeleriniz kimler hangi işleriyle kazandılar? Could we talk about your activities, the international organizations you are members of and could you please share with us the winners of your ?Golden Compass Public Relations Awards? you are organising? Başlangıç döneminde öncelikle halkla ilişkiler mesleğinin kamuoyunda tanınmasını sağlayan Derneğimiz, daha sonraki dönemlerde dünyaya açılarak IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) ve CERP (Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu) gibi diğer uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurmuş ve halkla ilişkiler mesleğini profesyonel kimlik olarak kabul eden yüzlerce üye kazanmıştır. 2004 yılınnda da Dünyada Halkla İlişkiler Alanında Etik Kavramı için çalışmalar yapan GLOBAL ALLIANCE üyesi oldu. Türkiye?de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programı olan "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri" nin bu yıl beşincisini düzenleyeceğiz. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri ilk kez 2000 yılında başladı. İlk yarışmamıza 18 proje başvurmuştu, ikinci yarışmamıza 30, üçüncü yarışmamıza 49 proje başvururken, dördüncüsünde başvuru sayımız 67?ye ulaştı. Artık kuruluşların proje üretimi ve halkla ilişkiler kampanyalarına ayırdıkları kaynak artıyor. Initally, our association wanted the PR profession widely known in Turkey. Only after that in the later years associated with IPRA and CERP. In 2004, TUHID had become a member of Global Alliance widely known for its ethics work.This year we will be organizing the fifth ?Golden Compass Public Relations Awards? which is the first and still the only awards program honoring best PR practices. ?Golden Compass Public Relations Awards? has started in 2000. There had been 18 entries in our first one. Our second one had 30, third one had 49 projects. However, there had been 67 entries in the recent one. This is an indication that corporations are allocating budget for PR activities and producing projects that they are proud of and what to share those.

2005 yılını değerlendirdik

2005 yılı halkla ilişkiler sektörü açısından nasıl bir yıldı? Halkla ilişkiler sektörü her geçen gün büyüyor. İşletmelerin iletişime olan ihtiyaçları ve talepleri artıyor, yöneticiler bu konuda daha bilinçli yaklaşıyorlar. AB sürecinde yaşanan gelişmeler halkla ilişkiler sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Kuruluşların AB?ye uyum sürecinde halkla ilişkiler çalışmalarına önem verdikleri bir döneme girildi. Bununla birlikte STK çalışmalarında da olumlu gelişmeler yaşandı. Geçmiş yıllarda yaşanan krizlere bağlı olarak daralan sektör yavaş yavaş büyümeye başladı. Halkla ilişkiler çalışmalarına ayrılan bütçeler arttı ve yöneticilerin halkla ilişkiler çalışmaları konusunda daha bilinçli bir yaklaşım söz konusu oldu. 2005 yılında TÜHİD olarak yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Sektörümüzün sıkıntılarına yönelik oluşturduğumuz TÜHİD Meslek İlkeleri?ni üyelerimizle paylaştık. TÜHİD Etik Kurulu?nu oluşturduk ve çok yakında açıklayacağız. Önümüzdeki yıl devam edecek olan ve İDA ile ortak bir çalışmayla başlattığımız, Türkiye?deki halkla ilişkiler algısına yönelik bir araştırmaya yine 2005 yılında başladık. Türkiye adını aldık, TOBB bünyesinde ?İletişim Meslek Komitesi? kurulması için girişimlerimizi başlattık ve de Altın Pulusa, Eğitim gibi rutin faaliyetlerimizin hepsini sürdürdük. 2006 yılına ilişkin sektörün beklentileri ve öngörüleri nelerdir? Gelişen bir ülkeyiz, uluslar arası rekabet çok hızlı ve AB üyeliği kapımızda, bu nedenle de her geçen gün halkla ilişkiler faaliyetlerine duyulan ihtiyaç artacak ve sektörümüz büyüme trendine girecektir. AB yolunda kuruluşlar halkla ilişkiler faaliyetlerine daha çok kaynak ayıracak. Önümüzdeki dönem halkla ilişkiler çalışmalarının gelişerek çoğalacağı ve öneminin artacağı bir dönem olacak. Türkiye?de üretilen ve uygulanan başarılı projeler, uluslar arası halkla ilişkiler yarışmalarında ödül alıyor. Bazı çalışmalar uluslar arası standartlarda gerçekleştiriliyor. Başarılara imza atan projeler çoğaldıkça, mesleğimizin yöneticiler nezdindeki fikirleri ve görüşleri değişmekte ve kuruluşların halkla ilişkiler çalışmalarına verdikleri önem artmakta ve talepler yükselmekte. Yine 2006 yılında STK?ların iletişimi çok önem kazanacak konulardan biri. AB sürecinde en önemli süreçlerden biri de STK?ların hazırlığı ve işbirliği olacağından iletişim süreci önem kazanacak.

2006 sağlıklı iletişim yılı

2005 yılı, halkla ilişkiler ve iletişim disiplini açısından da, farklı konuların incelendiği ve yeniden değerlendirildiği bir yıl oldu. Bu değerlendirmelerin odağında ise, kurumların paydaşları ile ilişkilerindeki güven unsuru ve itibarları, kamuoyu karşısındaki konumları, etik unsuru yer alıyordu. Yeni bir yıla adım atarken, iletişimciler olarak, her dönem olduğu gibi hem dünyadaki, hem de ülkemizdeki değişimleri ve gelişimleri yakından izlemeye, anlamaya ve yorumlamaya devam edeceğiz. 2006?da Türkiye, Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda bilinçli ve kararlı bir çalışma içinde olacak. Bu süreçte TÜHİD, sivil toplum örgütlerine düşen rolün sorumluluklarını üstlenmeye ve Türkiye?nin kendisini daha etkin anlatmasında gerekli inisiyatifleri kullanabilmek için hazırlanıyor. Mesleğimizin konumlandırılması ve mesleki çalışmalarımızla birlikte, TÜHİD için yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. 2006 yılının umut dolu gelişmeleri beraberinde getireceği, huzur, sağlık, mutluluk, başarı dolu bir yıl olması dileğiyle...

TÜHİD gündemi yoğun

TÜHİD çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönem TÜHİD için alt yapı çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Türkiye adını almamız sonrasında, misyon, vizyon ve değerlerimizi yenilemiş bulunuyoruz.Bu çalışmalardan sonra, mesleğimizle ilgili ulusal ve uluslararası meslek ilkeleri incelenerek TÜHİD meslek ilkeleri yenilendi, üyelerimizin görüşlerine sunuldu ve sonrasında son şekline ulaştı. Etik meslek ilkeleri ile birlikte etik işleyiş sistemimizi de oluşturduk. Bundan sonraki aşama ise TÜHİD Etik Kurulu'nu oluşturmak. Kurulu kısa zamanda oluşturabilmek için de girişimlerimizi hızlandırdık. Bir diğer önemli çalışma "sektör araştırması". Araştırma üzerinde de yine uzunca bir zamandır çalışıyoruz. Bu çalışmada, İDA İletişim Araştırmaları Derneği ile birlikte hareket ediyoruz. Amacımız, sektörümüzü rakamlarla ifade edebilmek ve algılanma düzeyini belirlemek. Bu araştırma, hepimizin beklentilerine ve çalışmalarımıza yön verecek. Ayrıca, TOBB ve ticaret odaları meslek gruplarında "iletişim meslek komitesi"ni oluşturmak ve kamu yararına dernek olabilmek diğer çalışma alanlarımız.Yönetimimiz TÜHİD için oldukça kapsamlı ve yoğun olarak çalışıyor. Üyelerimizden beklentilerimiz, katılımcı olmaları. Bir de tabii aidatlarını zamanında ödeyerek çalışmalarımızı desteklemeleri. Bu çerçevede, derneğimize üyelik taleplerinde de artış gözleniyor. Yeni üyelerimize de aramıza hoşgeldiniz diyoruz. Sağlıklı iletişimli günler dileğiyle...

"Dünya Kongerisi"ni yaptı

Sektörümüzün ve derneğimizin hareketsiz kalmadığını öncelikle paylaşmak isterim. IPRA Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin "Dünya Kongresi"ni Türkiye'de yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. 24-27 haziran günlerinde yapılan Kongreye, 53 ayrı ülkeden 400 kişinin üzerinde iletişimci katıldı. Kongre'nin Türkiye'ye alınmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen; sevgili Ceyda Aydede'ye, Sayın Betul Mardin'e, HDD Başkanı sevgili Melek Manisalı'ya ve TÜHİD Yönetim Kurulu'na ve Üyelerimize iletişim camiası adına teşekkür ediyorum. IPRA Kongresi'nin konusu "İletişim:Güvene giden sürdürülebilir yol" başlığını taşıyordu. Kongre'de ayrıca, IPRA'nın 50.kuruluş yıldönümü de kutlandı. Bu elli yıllık tarih içinde Betul Mardin ve Ceyda Aydede'nin IPRA Dünya Başkanlığı ise sektörümüze ve ülkemize ayrıca gurur veriyor.IPRA Kongresinin ardından, sektörümüz adına bir haberle daha sevindik. Betul Mardin, Amerika Halkla İlişkiler Derneği tarafından "Halkla İlişkilerde Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Bu haber, hem sektörümüz hem de ülkemiz adına bizi gururlandırdı. Sektörümüzün her geçen gün gelişmesi ve yurt dışında temsil edilmesi, yeni boyutları da beraberinde getirecek ve gelişimimizi artıracak. Yaz aylarını derneğimiz için biraz plan ve programlama çalışmaları için değerlendirdik. TÜHİD'in kurumsallaşma çalışmaları ve yeni unvan ve logosunun yerleşimini sağladık. Halkla İlişkiler sektör araştırması ile ilgili Araştırmacılar Derneği, İDA ve Akademik dünya ile işbirliği halinde sektörün profilini çıkarmaya çalışacağız.TÜHİD Etik çalışması son aşamaya geldi, kısa bir zaman içinde yürürlüğe girmesini sağlayacağız. IPRA 15.Gold Paper'ın Türkçe olarak basımı için HDD ile işbirliği halindeyiz ve Marketing Türkiye'nin katkıları ile baskıyı gerçekleştireceğiz. web sitemizin zenginleştirilmesi çalışmalarımız devam edecek. İletişim eğitimlerimiz yine Marmara Üniversitesi işbirliği ile programlanıyor.Tabii, 5.Altın Pusula yarışmasının çalışmaları da başlamış durumda. Bütün iletişim çalışmalarının projelendirilerek yarışmaya katılınmasını bekliyoruz. TÜHİD olarak yoğun gündemli çalışmalarımız devam ediyor.Hepinize sağlıklı güzel günler dileğiyle...

Değerli İletişimciler

HİD Yönetim Kurulu olarak 2004-2006 dönemi Çalışma Programımızı hızla sürdürüyoruz. Yönetim Kurulumuzun kolektif çalışma prensibini benimsediğini daha önce sizinle paylaşmıştık. Derneğimizin tüm faaliyetlerinde sizin aktif katılımını beklediğimizi her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Faaliyet programımızdaki çalışmaların her biri Yönetim Kuruluna bağlı alt komiteler tarafından gerçekleştirilecek. Böylece daha geniş bir katılımın olduğu ekip çalışmasını hedefliyoruz. Derneğimizin etkinliklerinde bizimle birlikte çalışmak ve ekipte yer almak isteyen tüm üyelerimizi, özellikle genç üyelerimizi komitelerimize bekliyoruz. Çalışmalarımızdaki şeffaflık ilkesi nedeniyle gelişmeleri sizlerle paylaşmaya önem veriyoruz. Geçen dört aylık dönemde kaydettiğimiz ilerlemeleri ve çalışmalarımızla ilgili son durumu sizlerle paylaşmak istedik.Bu dönemdeki ilk çalışmamız, derneğimizin arşiv belgelerini tek bir merkezde toplamak ve sağlıklı bir data oluşturmak adına üye bilgilerimizi güncellemek oldu. Bu çalışmamızda sağlıklı iletişim kurduğumuz ve iletişim bilgilerini bizlerle paylaşan tüm üyelerimize tekrar teşekkür ederiz. Bilgilerinin yenilenmesini isteyen üyelerizden web sitemizde yer alan güncelleme formunu doldurarak bize iletmelerini rica ediyoruz. www.hid.org.trDerneğimizin ünvanına Türkiye adının eklenmesi ile ilgili girişimimiz başarıyla devam ediyor. Bu konuyla ilgili hazırladığımız evrak ve başvuru dosyamız, gerekli bürokratik aşamalardan sonra Bakanlarımızın imzalaması aşamasında bulunuyor. Şu anda 8 Bakanımız kararı imzalamış durumda, diğer Bakanlarımızın da bir an önce imzalamasını heyecanla bekliyoruz. En kısa zaman içinde sizlerle bu konuyla ilgili güzel haberleri paylaşmayı diliyoruz.Hem sektörümüz hem de Derneğimiz için önemli etkinliklerden biri olan Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödüllerinin dördüncüsüyle ilgili başlamış olan çalışmalarımızın duyurularını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.Üzerinde çalıştığımız ve önem verdiğimiz konulardan biri de halkla ilişkiler mesleğinde etik değerlerin oluşturulması ve tüm çalışmalarda uygulanan bir standardizasyon halini alması. Bu çerçevede derneğimizin misyon ve vizyon kavramlarını da revize ederek ve değerlerimizi belirleyerek daha doğru bir anlayışla global bir bakış açısı kazanmayı hedefliyoruz. Şu anda devam eden çalışmamız, konusunda uzman kişilerin görüşleri ve katkıları ile ilerliyor. Bu çalışmanın uzun soluklu olduğunu biliyoruz, ancak, bu çalışmayı en kısa zamanda sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.IPRA 2005 Dünya Kongresi'nin 2005 yılı Haziran ayında Türkiye'de yapılacağını daha önce sizinle paylaşmıştık. Bu doğrultuda HİD, HDD ve TeamCon ekibine destek veriyor. Kurulan komitelerde hem yönetim kurulumuz hem de ilgi gösteren üyelerimiz yer alıyor. Bu kongrede, üyelerimizin, özellikle genç üyelerimizin katkılarını bekliyoruz.Genel kurulumuzda HİD Üyelik sistemimize kazandırılan HİD Aday Üyeliğiyle ilgili hazırladığımız projede üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarımıza ağırlık vererek mesleğe yeni adım atacak genç adaylar için yol gösterici olmayı hedefliyoruz.Bu dönemde üyelik başvurusu yapan iletişimciler Balotaj Kurulumuz tarafından değerlendirildi ve HİD'e yeni üyeler katıldı.Son olarak Derneğimizin en önemli gelir kaynağı olan üye aidatlarıyla ilgili göstermiş olduğunuz hassasiyet için hepinize yönetim kurulumuzun teşekkürlerini iletiyor, sağlıklı iletişimle dolu güzel günler diliyorum. Fügen Toksü Yönetim Kurulu Başkanı